FI | EN

Vastaanottopalvelut

OHJAA SIVUVIRTASI MEILLE JA OLE MUKANA aidossa KIERTOTALOUdessa

 
 
Vastaanottopalvelu on huoleton ratkaisu, jolla teollinen sivuvirta saadaan hyötykäyttöön kustannus- ja materiaalitehokkaalla tavalla. Otamme vastaan raaka-aineiksi sopivia tuhkia ja muita sivutuotteita lannoitteiden ja maarakennusmateriaalien valmistukseen. Palvelut kattavat huolintaketjun kokonaisvaltaisesti.
 
 
 

Teollisuuden sivuvirtojen vastaanotto

Lämmön- ja sähköntuotannonsivuvirtoina syntyviä lento-, arina- ja pohjatuhkiamärkänä tai kuivana. Polttoaineiden on oltava pääosin puuta ja turvetta tai kivihiiltä. Vastaanottoon voi tarjota myöserilaisia teollisuuden sivuvirtoja mm. kalkkeja ja kuonia. Raaka-aineiden käyttöä kehitetään jatkuvasti uusissa ravinnekierto- ja uusiomateriaaliratkaisuissa.

Kuljetukset

Vastaanottopalveluun voidaan sisällyttääkuljetus energialaitokselta tehtaille materiaalin siirtoon soveltuvalla kalustolla. Kuljetusmenetelmä valitaan materiaalin ominaisuuksien sekä kuormaus- ja purkumenetelmien mukaisesti tarpeeseen sopivaksi. Kysy myös vaihtokonttiratkaisuista lämpölaitosten tarpeisiin!

Laadunvalvonta ja analyysit

Materiaalien laadunvalvonta on tärkeä osa sivuvirtojen teollista hyötykäyttöä. Materiaali ohjataan eri käyttökohteisiin syntypaikalla ja vastaanotossa kerättävien näytteiden analyysien perusteella. Analyysitulosten toimittaminen tuhkan tai muun sivuvirran tuottajankäyttöön voidaan sisällyttää palveluun.

Vuosiraportointi

Vuosiraporttihyötykäyttöön toimitetuista sivutuotteiden määristä ja niiden laadusta voidaan sisällyttää palveluun.

Rekisteröinnit

Palveluun kuuluu tukiviranomaisvaatimusten täyttämisessä mm. omavalvontasuunnitelman, toiminnan aloitusilmoituksen ja Ruokavirastolle tehtävän vuosiraportoinnin osalta.EU:n REACH kemikaaliasetuksen mukaisenrekisteröinnin voi tehdä kauttamme.

 
 
Anu Rissanen
hankintainsinööri
etunimi.sukunimi@ecolan.fi
p. 050 448 5240

Jos materiaali on sopivaa käyttöömme, teemme sinulle tarjouksen vastaanottopalvelusta!