FI | EN

HORUS

Ecolan Silva® HORUS

Ecolan Silva® HORUS tuhkalannoite on tehokas, turvemaiden metsien tuhkalannoituksiin soveltuva yleistuote. Tuhkalannoite tarjoaa puustolle kaikki ravinteet joita se tarvitsee terveeseen kasvuun. Se korjaa fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutokset, neutraloi (kalkitsee) hapanta kasvualustaa ja vapauttaa näin turpeen luontaisesti sisältämän typen puuston käyttöön.

Tuhkalannoite on suunniteltu vastaamaan erityisesti paksuturpeisten turvemaiden metsien ravinnetarpeisiin. Se soveltuu käytettäväksi myös ohutturpeisilla metsämailla sekä peruslannoitukseen metsitetyillä pelloilla ja metsitettävillä turpeennostoalueilla.Turvemaiden metsänhoitosuositusten lannoitusohjeiden mukaiset ravinnelisäykset (P 40-50 kg/ha, K 80-120 kg/ha, B 1-2 kg/ha) saavutetaan tuotteella 3000-4000 kg/ha käyttömäärillä. Tuhkalannoitteella voidaan korjata fosforin sekä boorin ja muiden hivenravinteiden puutteita puustossa myös kangasmailla. Paras tulos saavutetaan rehevillä kasvupaikoilla, joissa kasvupaikalla on luontaisesti runsaasti typpeä.

Tuhkalannoitus tuottaa turvemailla tyypillisesti 40-80 kuution lisäkasvun 15-25 vuoden aikana. Typpirikkailla, ankarista ravinnepuutoksista kärsivillä kohteilla kasvunlisäys voi olla jopa yli 100 kuutiota. Jos puustoa kasvatetaan lannoituksen jälkeen yli 25 vuotta, kannattaa lannoitteen käyttömäärää lisätä kaliumin (K) saatavuuden varmistamiseksi myös kasvatuksen loppuvaiheessa. Lannoitteen tehokas vaikutusaika suositelluilla käyttömäärillä on 30-40 vuotta. 

Pääosa tuotteen sisältämistä ravinteista on lähtöisin lannoitetuotannossa käytettävistä puhtaista, puuvaltaisista tuhkista. Pääravinteiden fosforin (P) ja kaliumin (K) sekä hivenravinteista boorin (B) osalta sisältö on aina tasattu. Lannoitteessa on luonnostaan runsaasti kalsiumia (Ca) joka kalkitsee kasvupaikan sekä monipuolisesti puuston terveyttä edistäviä sivu- ja hivenravinteita.

Tuhkalannoite sisältää fosforia pidättäviä rauta- ja alumiiniyhdisteitä. Ravinteet liukenevat tuotteesta hitaasti, joten sitä voi levittää vesistöjä tai kasvuvaikutusta vaarantamatta ympäri vuoden.

  • N-P-K 0-1,6-3,5 + B 0,06
  • Käyttömäärä: 3000–4000 kg/ha
  • Käyttöaika: 12 kk
  • Rakeisuus: 0–20 mm
  • Toimituskosteus: 15 %
  • Pakkaukset: 700 kg ja 1400 kg suursäkit, urakointiin myös irtotavarana 
  • Toimituspaikka: Viitasaari