FI | EN

BOREA

Ecolan® Silva BOREA

BOREA boorilannoite on boorinpuutoksesta kärsivien kivennäis-ja turvemaiden metsien hivenravinnelannoite. Käyttösuosituksen mukaisesti lannoitettaessa puutos korjaantuu jo ensimmäisenä kasvukautena ja boorin saatavuus saadaan kohoamaan optimaaliselle tasolle. Vakavia kasvu- ja laatutappiota puustossa aiheuttavan boorinpuutoksen torjunnassa ei kannata viivytellä. Boorilannoitus on syytä tehdä metsässä jo istutuksen yhteydessä tai taimikkovaiheessa. Tuote soveltuu käytettäväksi metsänkasvatuksen lisäksi myös peltoviljelyssä ja on luomukelpoinen. 

Tuhkaan sekoitettuna boori liukenee hitaasti, joten tuotteen käyttö on kaikkina vuodenaikoina helppoa ja turvallista. Riski boorin liian suuresta annostuksesta aiheutuvaan myrkytykseen on näin huolellisesti käytettynä hyvin pieni.


RAAKA-AINEET

Puun ja turpeen tuhka, natriumtetraboraatti

KÄYTTÖMÄÄRÄ

250–350 kg/ha (metsänkasvatus)
150–350 kg/ha (peltoviljely)

TUOTETIEDOT

Boori (B) .....................................................................................0,9 %

Lannoite sisältää luonnostaan sivu- ja hivenravinteita sekä fosforia pidättäviä
rauta- ja alumiiniyhdisteitä. Ravinteet liukenevat tuotteesta hitaasti, joten sitä voi
levittää vesistöjä tai kasvuvaikutusta vaarantamatta ympäri vuoden. Rakeisella
lannoitteella varmistat työn laadun ja hyvän kasvun.

Käyttöaika: ................................................................................. 12 kk
Rakeisuus: ............................................................................ 2–8 mm
Toimituskosteus: .........................................................................11 %
Toimitustapa: ..........700 kg suursäkki ja 1500 kg lava (50 x 30 kg sk)
Toimituspaikka: ................................................................... Viitasaari