FI | EN

CINIS

Ecolan Silva® CINIS

Ecolan Silva® CINIS tuhkalannoite soveltuu peruslannoitukseen turvemaiden metsissä. Sen ravinnesisältö vastaa fosforin ja kaliumin osalta turvemaiden lannoitussuosituksia.Tuote sisältää luontaisesti runsaasti kalsiumia sekä sivu- ja hivenravinteita. Boorin osalta metsätuhka ylläpitää booritasoa ja näin ehkäisee puutostilan syntymistä, mutta ei korjaa vakavia puutoksia.

Lannoitussuositusten (P 40-50 kg/ha, K 80-120 kg/ha) mukaisesti metsätuhkaa suositellaan käytettäväksi 4000-6000 kg/ha. Kasvupaikan luontaista ravinteiden saatavuutta parantava kalkitusvaikutus voimistuu käyttömäärää kasvatettaessa. Suositusten mukaisesti lannoitettaessa metsätuhkan tehokas vaikutusaika on näin yli 30 vuotta.

Metsätuhka sisältää fosforia pidättäviä rauta- ja alumiiniyhdisteitä. Ravinteet liukenevat tuotteesta hitaasti, joten sitä voi levittää vesistöjä tai kasvuvaikutusta vaarantamatta ympäri vuoden.

Tuhkalannoitus on paras ratkaisu ojitetun suometsän ravinnetalouden remonttiin. Rakeisella lannoitteella varmistat työn laadun ja hyvän kasvun. Lannoitus onnistuu sujuvastiojien välissä koko työleveydeltä kun taas ojat saadaan varottua mahdollisimman tarkoin.

  • Käyttömäärä: 4000–6000 kg/ha
  • Käyttöaika: 12 kk
  • Rakeisuus: 0–35 mm
  • Toimituskosteus: 20 %
  • Pakkaukset: 1400 kg ss, irtotavara
  • Toimituspaikat: Viitasaari, Liperi (Ahonkylä)