FI | EN

Edut

1. ENEMMÄN PUUTA

Lannoitus lisää metsäsi puuntuotosta. Turvemaan lannoitus Ecolan Silva® HORUS tuhkalannoitteella tuottaa kahdessa vuosikymmenessä 40-80 m3/ha suuremman puusadon kuin ilman ravinnetilan korjaamista. Investoinnilla lisäät puun myyntituloja 3000-4000 euroa arvosta jokaista lannoitettua hehtaaria kohden.

2. NOPEAMMIN PUUTA

Lannoitettu metsä tuottaa puuta ja tuloja aina nopeammin kuin ilman lannoitusta. Ecolan Silva® NITRO typpi-tuhkalannoite antaa metsällesi kaikki eväät ripeään kasvuun. Harvennetussa kivennäismaan metsässä jo yksi lannoituskerta riittää tuottamaan 30–40 m3 lisäkasvua. Peruslannoitus takaa puuston tasapainoisen ravinteiden saannin yli 20 vuodeksi ja varmistaa, että typellä tehtävät jatkolannoitukset ovat optimaalisen tehokkaita. Tehokas ei tuhlaa. Yhteen paikkaan tekemäsi lisäkasvun voit hakata pois toisaalta, ilman että ahmit tulevia mahdollisuuksiasi hakkuissa.

3. PAREMPAA PUUTA

Aloita laadun tekeminen latvasta. Moniravinteisilla Ecolan Silva® metsälannoitteilla poistat vakavat ravinnehäiriöt ja vältät taloudelliset tappiot, joita mm. fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutoksista aiheutuu hoitamattomina. Kun varmistat taimesta alkaen latvuksen terveyden, kasvatat puuta nopeammin ja tuotat arvokasta tyvitukkia, sekä terveoksaisia latvatukkeja. Näin sinulla on tarjota puunjalostajalle etsimänsä: järeitä ja terveoksaisia tukkeja.

4. ARVOKKAAMPAA METSÄÄ

Metsän arvostus kiinteistönä perustuu pääosin sen puustoon ladattuun pääomaan. Lannoitus Ecolan Silva® metsälannoitteilla lisää suoraan ja nopeasti metsäsi hintaa sekä odotusarvoja, joita puntaroidaan aina tilan vaihtaessa omistajaa. Lannoitus hyödyttää aina myyjää ja ostajaa, sekä sukupolvenvaihdoksissa uutta ja vanhaa polvea. Metsätilan luovuttaja voi korjata puusatoa vielä kerran kestävästi, sijoittaa varoja metsätilaan lannoituksena ja vähentää kulut verotuksessa. Hyvin suunniteltuna uusi omistaja maksaa vähemmän veroja ja saa silti omistukseensa arvokkaan metsätilan. 

5. TURVALLISTA LUONNOLLE

Ecolan Silva® metsälannoitteiden valmistuksessa käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä, puhtaita ja ravinnerikkaita tuhkia. Laadukas metsäekosysteemistä lähtöisin oleva raaka-aine tekee tuotteista turvallisia luonnolle ja sinulle. Lannoitteiden sisältämät rauta- ja alumiiniyhdisteet pidättävät fosforia tehokkaasti, mistä syystä riski ravinnehuuhtoumiin on lannoitusohjeiden mukaan toimittaessa erittäin vähäinen. Lannoitus ei vaaranna tai rajoita lannoitusalueiden marjojen, sienten tai riistan käyttöä.