FI | EN

Edut

MIKSI LANNOITTAISIN metsää?

1. ENEMMÄN PUUTA

Lannoitus lisää aina puuntuotosta. Turvemaan lannoitus Ecolan Silva® HORUS tuhkalannoitteella tuottaa kahdessa vuosikymmenessä 40-80 m3/ha suuremman puusadon kuin ilman ravinnetilan korjaamista,Ecolan Silva® NITRO typpi-tuhkalannoittella yksi lannoituskerta riittää tuottamaan kivennäismaan metsässä 30–40 m3lisäkasvua.

2. NOPEAMMIN PUUTA

Lannoitettu metsä tuottaa puuta ja tuloja aina nopeammin kuin ilman lannoitusta. LannoituksetEcolan Silva® metsälannoitteilla takaavatpuuston tasapainoisen ravinteiden saannin yli 20 vuodeksi ja varmistavat, että maholliset jatkolannoitukset ovat optimaalisen tehokkaita. Yhdellä alueella lannoituksella tuotetun lisäkasvun verran voidaan korjata puuta toisaalla, ilman että vähennetään tulevien vuosien hakkuumahdollisuuksia.

3. PAREMPAA PUUTA

Laatu tehdään latvasta käsin. MoniravinteisetEcolan Silva® metsälannoitteet poistavatvakavat ravinnehäiriöt ja ehkäisevät näin ne taloudelliset tappiot, joita mm. fosforin-, kaliumin- ja boorinpuutoksista aiheutuu hoitamattomina. Kunlatvuksen terveys on hyvä taimivaiheesta alkaen, puu kasvaa nopeammin ja vähemmän vikautuneena järeäksi ainespuuksi - arvokkaaksi tyvitukiksi ja terveoksaisiksi latvatukeiksi.

4. ARVOKKAAMPI METSÄ

Metsän arvostus kiinteistönä perustuu pääosin sen puustoon ladattuun pääomaan. Lannoitus Ecolan Silva® metsälannoitteilla lisää suoraanmetsään kasvuna kertyvääpääomaa ja toisaaltaodotusarvoja, joita puntaroidaan aina tilan vaihtaessa omistajaa. Lannoitus hyödyttää usein sekä myyjää ettäostajaa, sukupolvenvaihdoksissa niin vanhaa kuin uutta omistajapolvea. Metsätilan luovuttaja voi korjata puusatoa vielä kerran kestävästi, sijoittaa varoja metsätilaan lannoituksena ja vähentää kulut verotuksessa. Hyvin suunniteltuna uusi omistaja maksaa näin vähemmän veroja ja saa silti omistukseensa entistä paremmin kasvavan metsätilan.

5. TURVALLISTA LUONNOLLE

Ecolan Silva® metsälannoitteiden valmistuksessa käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä, puhtaita ja ravinnerikkaita tuhkia. Laadukas metsäekosysteemistä lähtöisin oleva raaka-aine tekee tuotteista turvallisia luonnolle ja sen käyttäjille. Lannoitteiden sisältämät rauta- ja alumiiniyhdisteet pidättävät fosforia tehokkaasti, mistä syystä riski ravinnehuuhtoumiin on lannoitusohjeiden mukaan toimittaessa erittäin vähäinen. Lannoitus ei vaaranna tai rajoita lannoitusalueiden marjojen, sienten tai riistan käyttöä.