FI | EN

Ecolan Infra®

Uusiomateriaalit maarakentamiseen

  • Kiertotalouden tuotteet maarakentamiseen

    Ecolan Infra® maarakentamisen uusiomateriaalit säästävät neitseellisiä luonnonmateriaaleja vaativampiin käyttökohteisiin. Uusiomateriaaleilla voidaan korvata suoraan luonnon kiviaineksia. Samalla vähennetään luontoarvojen, kuten kallioiden ja pohjavesivaroja sisältävien harjujen, hukkaamista

  • Kaikki maa-aines hyötykäyttöön

    Maarakentamisessa on tullut käyttöön erilaisia stabilointitekniikoita, jotka mahdollistavat heikkolaatuisten maa-ainesten hyödyntämisen. Ecolan on kehittämässä uusiosideaineita, joita hyödyntämällä voidaan aiemmin toisarvoiseen läjitykseen vietyjä heikkolaatuisia maa-aineksia hyödyntää monissa maarakentamiskohteissa. Näin pienenevät myös kuljetusmäärät – jotka suoraan vähentävät raskaan liikenteen päästöjä.  

  • Uusiomateriaalit - Energiatehokkuutta

    Ecolan Infra® uusiomateriaalit tuovat vaihtoehdon hyvin energia intensiivisten sideaineiden rinnalle. Uusiomateriaalien raaka-aineina ovat energiateollisuuden jätteet ja muun teollisuuden sivuvirrat, jotka näissä tuotteissa tulevat hyötykäyttöön.