FI | EN

B300

Ecolan AGRA B300:n hivenravinnelähteenä natriumbooraksi.

Ecolan AGRA B300:n hivenravinnelähteenä natriumbooraksi (Na2B4O7). Luonnonmukaisessa viljelyssä boorinpuutos rajoittaa viljelykasvien kasvua sekä sadon laatua maan boorivarojen vähentyessä vähitellen. Lannoitteen käyttömäärä on 150-250kg hehtaarille. Tällä määrällä saavutetaan riittävä annos 1,5-2,5kg booria hehtaarille. Tuotteen ravinteiden liukoisuus on hallittu, boorin puutos korjautuu jo ensimmäisen vuoden kuluessa, mutta vaikutus kestää useita vuosia.

Ravinteet (% kuiva-aineessa)

Boori (B)                                      0,95 %
Kalsium (Ca)                               15 %
Kosteus                                         11 %
Rakeisuus                                   2–8 mm

Ravinnelähteenä natriunbooraksi Na2(B4O7). Tuote sisältää luonnostaan puu- ja turvetuhkan sivu- ja hivenravinteita sekä fosforia pidättäviä rauta- ja alumiiniyhdisteitä. Lannoitteen haitta-ainepitoisuudet alittavat lannoitelain mukaisen tyyppinimen 1A7/1 mukaiset raja-arvot.