FI | EN

Organic 8-4-2

AGRA 8-4-2 sopii viljojen, öljykasvien, perunan ja puutarhakasvien lannoitukseen.

Soveltuu käytettäväksi luonnonmukaisessa viljelyssä täydennyslannoitteena viljelysuunnitelman mukaisesti. Tuote on rakeistettu ja sen levittämiseen sopivat normaalit lannoitteen levittimet.

Etuna tuotteella on pieni käyttömäärä (500 - 1000 kiloa hehtaarille), jolloin pelto säästyy herkkinä aikoina liialliselta tiivistymiseltä levityksessä kasvinviljelyssä kevätkylvön yhteydessä. Levitysmäärällä hehtaarille saadaan 40-80kg typpeä ja 20-40kg fosforia. Tuotetta voidaan käyttää myös lisäravinnelähteenä muiden ravinnelähteiden mm. karjanlannan ohella keväällä tai syksyllä tallautumiselle herkkänä aikana. Lannoitteen fosforista lasketaan 60 % kasveille käyttökelpoiseksi ympäristötukiehtojen mukaisesti.

Ravinnepitoisuudet:

Typpi(N) 8,0 % , (vesiliukoinen 2,5 %)
Fosfori(P) 4,0 %
Kalium (K) 2,0 %
Kalsium(Ca) 11,0 %
Rikki (S) 1,5 %
Orgaanista ainesta 75 %

Raskasmetallipitoisuudet alittavat lannoitevalmisteasetuksen raja-arvot. (Cd-pitoisuus 0,1 mg/kg, As-pitoisuus 3mg/kg).
Raaka-aineet: Eläinperäinen sivutuoteseos, Jauhettu kaurankuori, Kaliumsulfaatti, Vinassi ja Kananlanta.
Käyttörajoitukset: Eläinperäistä sivutuotetta sisältävällä lannoitteella lannoitettua aluetta ei saa laiduntaa eikä siitä saa korjata satoa lannoitusta seuraavien 21 vuorokauden kuluessa.
Varastointi: AGRA– lannoitteet on varastoitava kuivassa, katetussa tilassa esimerkiksi kuormalavojen päällä maakosteuden välttämiseksi.